Previous Frame Next Frame

1%

 

 

WSPIERAMY EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEZAMOŻNYCH RODZIN!

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz  ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszyscy podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Nidzicki Fundusz Lokalny posiada taki status i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem                     KRS 0000047959.

Fundusz rozpoczął działalność w 1999r. jako Stowarzyszenie. Misją organizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu nidzickiego poprzez gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i inicjatywy w zakresie rozwoju oświaty, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i spraw obywatelskich. Stowarzyszenie gromadzi fundusze, z których dochody wykorzystywane są do spełniania potrzeb charytatywnych społeczności – od przyznawania stypendiów dla uzdolnionych i niezamożnych studentów oraz uczniów szkół średnich, poprzez wspieranie działań innych organizacji społecznych z powiatu nidzickiego. Fundusz realizuje cele w czterech obszarach: - Stypendia dla uczniów i studentów - Finansowe i organizacyjne wspieranie inicjatyw lokalnych - Programy edukacyjne, skierowane przede wszystkim do młodych ludzi - Działalność charytatywna – organizacja wydarzeń i imprez dobroczynnych

Środki z tytułu 1% w kwocie 271.385,82 zł, które otrzymaliśmy w latach 2005-2015 przeznaczone zostały na Programy Stypendialne dla zdolnych i jednocześnie niezamożnych młodych ludzi - uczniów szkół średnich i studentów.

W latach 1999 – 2016 z pomocy stypendialnej skorzystało 798 uczniów szkół średnich oraz studentów, na łączną kwotę 1.889.040 zł.

Zestawienie 1% za poszczególne lata

 

2004

13.917,36

2005

12.619,77

2006

13.279,01

2007

24.467,57

2008

24.846,53

2009

18.608,60

2010

28.518,18

2011

16.469,40

2012

34.096,40

2013

27.143,30

2014

27.158,79

2015

30.260,91

2016

31.923,60

2017

43.589,80

2018

32.705,60

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl