Previous Frame Next Frame

2017

Rozstrzygnięcie konkursu

Program „Działaj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim  w 2017 roku  wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Komisja Grantowa postanowiła zakwalifikować do Programu i rekomendować do dofinansowania 18 projektów spośród 24 nadesłanych wniosków na łączną kwotę 55.000,-zł.

Projekty zakwalifikowane:  

Realizator

Tytuł projektu

Centrum Doradcze Programów Pomocowych / Razem w Kamionce

Centrum kreatywnej zabawy Klockolandia

Fundacja im. Bolesława i Stefana Gratunik

Integracja zaczyna się w sercu człowieka

Łyńskie Centrum Rozowju „AŁNA”

Pod jednym sztandarem

Nidzicki Ośrodek Kultury / Grupa Artystyczna SIGNUM

Świet(L)na sztuka - lightshow

Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Młodzi Duchem”

Tańczyć, śpiewać i malować to nie grzech.

Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy

Nie jesteśmy sami, książki mamy 

Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej „OCAL”

Projektujemy aktywne życie na wsi

Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Nidzicy

Bądź pierwszy w Pomocy

Polski Związek Emerytów Rencistów i  Inwalidów – Oddział Rejonowy w Nidzicy / Aktywni razem

Nie tylko boisko – czyli PLOTKI przy bramce

Polski Związek Niewidomych, Okręg Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Zarząd Koła PZN w Nidzicy

Integracja niewidomych poprzez kulturę, historię i przyrodę

Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej

Łyna – czy tylko rzeka z łez dziewczyny?

Stowarzyszenie KEKS - Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku

Karmik cudów wśród roślin

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Napiwoda”

Zobaczyć to co najważniejsze czyli sztuka operowania kamerą

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej / Akademicy

Letnia Akademia Umiejętności

Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju wsi w Szczepkowie Borowym i „Trójmieście”

Z wiatrakiem w tle – pomysłowi mieszkańcy szansą rozwoju sołectwa Borowe.  

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło”

Razem możemy więcej

Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla wszystkich”

Chcemy widzieć, wiedzieć, umieć!

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Nidzica ZHP

Krzyżacki fechtunek

  

Gratulujemy!

Do końca tygodnia otrzymają Państwo e-mail z informacją o kwocie dofinansowania oraz o niezbędnych uzupełnieniach.

Podpisanie umów oraz uroczyste wręczenie dotacji odbędzie się 03 czerwca 2017 (sobota) o godzinie 15:00 w Kamionce k/Nidzicy – serdecznie zapraszamy.

 

Lista projektów, które nie zostały zakwalifikowane do Programu:

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego / Geocaching Nidzica –  Geocaching szansą

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Nidzicy – Aktywni Seniorzy

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nowa Trójka – Master Mind w Trójce

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło” / Jedyneczka – Educhatka

Towarzystwo Sportowe NIDA – Usprawniamy młodzież – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży

Towarzystwo Sportowe NIDA / Nidzica gra w tenisa – Nowe pasje rozwijamy 

 

 DZIAŁAJ LOKALNIE 2017

Liczba złożonych wniosków:

24

Liczba przyznanych grantów:

18 

Łączna kwota grantów:

55 000 złotych  

Data obrad Komisji Grantowej:

15.05.2017 

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl