Previous Frame Next Frame

2018

Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim 2018 - rozstrzygnięcie konkursu

 

Program „Działaj Lokalnie” w Powiecie Nidzickim  w 2018 roku  wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Lokalna Komisja Grantowa postanowiła zakwalifikować do Programu i rekomendować do dofinansowania 17 projektów na łączną kwotę 55 500,00 złotych

Projekty rekomendowane:  

 

Lp.

Realizator

Tytuł projektu

1

Fundacja im. Bolesława i Stefana Gratunik

Odkrywamy przeszłość dla przyszłości

2

Grupa nieformalna „Historycy”

Żywa legenda

3

Grupa nieformalna „My Wy Oni”

Cudze chwalicie, swego nie znacie …

4

Grupa nieformalna „Pobożenie dla Małej Ojczyzny - Rada Rodziców SP Waśniewo”

Rowerem po zabytkach dla Niepodległej

5

Grupa nieformalna „Rajscy ogrodnicy”  

Mali zdobywcy świata

6

Grupa nieformalna „Wiśniowe wzgórze”

Jak na czereśnie to tylko do Księdza

7

Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNA

Ratując pszczoły ratujemy świat

8

Nidzicki Uniwersytet III Wieku "Młodzi Duchem"

Być razem

9

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło w Nidzicy

Pokolenia nie mają granic

10

PomysLOVE podwórko

Pociąg do PRL-u

11

Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej

Mamo, Tato, co Wy na to?

12

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki "Napiwoda"

Stajnia Napiwoda - tu rodzi się dobro

13

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej

Jak Antek został strażakiem

14

Stowarzyszenie OCAL Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej

Pod Orłowem rozdziała się Niepodległa Polska

15

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży "Światło"

Z ortografią w teatrze

16

Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK - Oddział Rejonowy PCK w Nidzicy

Pierwsza Pomoc wśród dzieci, młodzieży i seniorów

17

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Nidzica ZHP

Wolność, kocham i rozumiem!

Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim 2018 - rozstrzygnięcie konkursu

 DZIAŁAJ LOKALNIE 2018

Liczba złożonych wniosków:

17

Liczba przyznanych grantów:

17

Łączna kwota grantów:

55 500 złotych  

Data obrad Komisji Grantowej:

14.05.2018 

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl