Previous Frame Next Frame

Aktualności

Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim 2019 - uroczyste wręczenie dotacji

W dniu 1 czerwca 2019 na scenie Jarzębinowego Teatru w Garncarskiej Wiosce w Kamionce odbyło się uroczyste wręczenie dotacji w ramach Programu Działaj Lokalnie w Powiecie Nidzickim 2019. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania odebrali dyplomy z rąk Wicestarosty Pawła Przybyłka, Pani Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Marii Piaseckiej oraz Marka Kaszubskiego - przewodniczącego Lokalnej Komisji Grantowej. W tym roku dofinansowanow 17 projektów na łączną kwotę 56 300,00 zł. Poniżej przedstawiamy tabelę prezentującą wyniki pracy Komisji Grantowej. Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia i wspaniałych przygód podczas realizacji projektów. 

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

kwota

1.

Centrum Doradcze Programów Pomocowych w imieniu Grupy nieformalnej Mazurskie Garncarki

Nie święci garnki lepią.

4800,00 zł

 

2.

Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej

 

Budowanie i wzmacnianie międzynarodowej  więzi społecznej  poprzez organizację warsztatów garncarski.

 

4000,00 zł

 

3.

Fundacja im. Bolesława i Stefana Gratunik w Janowie

 

Janowiacy i Żydzi- żyliśmy razem przez wieki.

 

4000,00 zł

4.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym

 

Razem dbajmy o naszą przyrodę, a będziemy mieli piękny świat w nagrodę.

 

2000,00 zł

 

5.

Gminny Ośrodek kultury w Janowie

 

Zabajane wakacje.

 

3000,00 zł

6.

Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa "Razem dla wszystkich"

 

Ja-obywatel .

 

3000,00 zł

7.

Stowarzyszenie Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL

 

OCAL stowarzyszeniem EKO

 

4000,00 zł

8.

Łyńskie Centrum Rozwoju "AŁNA"

 

Płonie ognisko…

 

3000,00 zł

 

9.

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie

 

Szlakiem bocianich gniazd .

 

3000,00 zł

 

10.

Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy.

 

Nasza mała ojczyzna - tradycja, kultura, tożsamość.

 

3000,00 zł

 

11.

Nidzicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ,,Młodzi Duchem"

 

Tańcem, słowem i śpiewem przedstawiane.

 

3500,00 zł

 

12.

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ''NIDA"

 

Integracja na wsi z promocją zdrowego stylu życia.

 

2500,00 zł

 

13.

Pomyslove Podwórko

 

PlażART

 

3600,00 zł

 

14.

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko - Mazurski Zarząd Koła w Nidzicy

 

Zostań przewodnikiem po literaturze Gałczyńskiego

 

2000,00 zł

 

15.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży "Światło"

 

Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas.

 

3400,00 zł

 

16.

Stowarzyszenie Dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej

 

Bajkowania łączące pokolenia.

 

4000,00 zł

 

17.

Warmińsko- Mazurski Oddział Okręgowy PCK - Oddział Rejonowy PCK w Nidzicy

 

Wolontariat z historią.

 

3500,00 zł

W skład Lokalnej Komisji Grantowej wchodziły następujące osoby:

1. Barbara Margol

2.Barbara Płoska 

3.Barbara Tyszka 

4.Anna Włodarczyk 

5. Małgorzata Kosińska 

6. Marek Kaszubski 

7. Antonii Grochal 

 

W

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl