Previous Frame Next Frame

Aktualności

Konkurs ,,Dobroczyńca Roku" oraz ,,Młodzieżowy Wolontariusz Roku" 2019

Konkursy "Dobroczyńca Roku" oraz "Młodzieżowy Wolontariusz Roku" 2019

Nidzicki Fundusz Lokalny zaprasza organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), grupy nieformalne, przedszkola, szkoły, biblioteki oraz inne instytucje oświatowe z powiatu nidzickiego do składania nominacji w ramach konkursów o tytuł DOBROCZYŃCY ROKU - GREGOROVIUSY 2019 oraz MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIUSZA ROKU „JASTRZĄB 2019”.

Konkurs o tytuł DOBROCZYŃCY ROKU organizowany jest  w celu wyróżniania osób i przedsiębiorstw, które w sposób szczególny angażują się we wspieranie inicjatyw społecznych. Nagrodą w Konkursie DOBROCZYŃCA ROKU jest statuetka „GREGOROVIUSA” nawiązująca do postaci Ferdynanda Gregoroviusa (1821 – 1891)  – wielkiego nidzickiego filantropa, który wspierał edukację dzieci i młodzieży.

Konkurs MŁODZIEŻOWY  WOLONTARIUSZ  ROKU „JASTRZĄB 2019” organizowany jest  w celu popularyzacji wolontariatu wśród młodzieży oraz promocji i wyróżnianiu osób, które poprzez postawy dobroczynne i różnorodną aktywność społeczną upowszechniają dobro w środowisku lokalnym. Patronem Konkursu jest wybitny uczony i działacz społeczny Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799 – 1882)  urodzony we wsi Giewarty w gminie Janowo w powiecie nidzickim.

Zgodnie z zasadami obydwu konkursów zgłoszeń mogą dokonywać organizacje pozarządowe oraz w/w instytucje z powiatu nidzickiego. Każda organizacja może wskazać więcej niż jednego kandydata składając oddzielny wniosek nominacyjny.

 

Wnioski nominacyjne  należy składać do dnia 15 listopada 2019 roku osobiście, mailowo lub przesłać pocztą na adres :

Nidzicki Fundusz Lokalny

Kamionka 7, 13-100 Nidzica

e-mail: niezapominajka@nidzica.pl

Pliki do pobrania :

Konkurs Dobroczyńca Roku - GREGOROVIUSY 2019

-Regulamin

-Wniosek w kategorii osoba indywidualna 

-Wniosek w kategorii instytucja, przedsiębiorstwo prywatne, przedsiębiorstwo państwowe

Konkurs Młodzieżowy Wolontariusz Roku - JASTRZĄB 2019

-regulamin

-wniosek 

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl