Previous Frame Next Frame

Aktualności

Konkursy "Dobroczyńca Roku" oraz "Młodzieżowy Wolontariusz Roku" 2018

Nidzicki Fundusz Lokalny zaprasza organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), grupy nieformalne, przedszkola, szkoły, biblioteki oraz inne instytucje oświatowe z powiatu nidzickiego do składania nominacji w ramach konkursów o tytuł DOBROCZYŃCY ROKU - GREGOROVIUSY 2018 oraz MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIUSZA ROKU „JASTRZĄB 2018”.

Konkurs o tytuł DOBROCZYŃCY ROKU organizowany jest  w celu wyróżniania osób i przedsiębiorstw, które w sposób szczególny angażują się we wspieranie inicjatyw społecznych. Nagrodą w Konkursie DOBROCZYŃCA ROKU jest statuetka „GREGOROVIUSA” nawiązująca do postaci Ferdynanda Gregoroviusa (1821 – 1891)  – wielkiego nidzickiego filantropa, który wspierał edukację dzieci i młodzieży.

Konkurs MŁODZIEŻOWY  WOLONTARIUSZ  ROKU „JASTRZĄB 2018” organizowany jest  w celu popularyzacji wolontariatu wśród młodzieży oraz promocji i wyróżnianiu osób, które poprzez postawy dobroczynne i różnorodną aktywność społeczną upowszechniają dobro w środowisku lokalnym. Patronem Konkursu jest wybitny uczony i działacz społeczny Wojciech Bogumił Jastrzębowski (1799 – 1882)  urodzony we wsi Giewarty w gminie Janowo w powiecie nidzickim.

Zgodnie z zasadami obydwu konkursów zgłoszeń mogą dokonywać organizacje pozarządowe oraz w/w instytucje z powiatu nidzickiego. Każda organizacja może wskazać więcej niż jednego kandydata składając oddzielny wniosek nominacyjny.

Rozstrzygnięcie Konkursów nastąpi podczas uroczystej GALI w dniu 15 grudnia 2018 r.  w Garncarskiej Wiosce.

Wnioski nominacyjne  należy składać do dnia 30 listopada 2018 roku osobiście, mailowo lub przesłać pocztą na adres :

Nidzicki Fundusz Lokalny

Kamionka 7, 13-100 Nidzica

e-mail: niezapominajka@nidzica.pl

Pliki do pobrania :

Konkurs Dobroczyńca Roku - GREGOROVIUSY 2018

-Regulamin

-Wniosek w kategorii osoba indywidualna 

-Wniosek w kategorii instytucja, przedsiębiorstwo prywatne, przedsiębiorstwo państwowe

Konkurs Młodzieżowy Wolontariusz Roku - JASTRZĄB 2018

-regulamin

-wniosek 

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl