Previous Frame Next Frame

Działaj lokalnie

 

Od początku swojej działalności Nidzicki Fundusz Lokalny wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły lokalnych organizacji, instytucji i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

Od 2004 roku, dzięki pomocy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce uczestniczymy w programie „Działaj Lokalnie”. Jego celem jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki. W ramach konkursów grantowych przyznajemy dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W Programie "Działaj Lokalnie" uczestniczą fundacje i stowarzyszenia; instytucje publiczne, posiadające osobowość prawną, takie jak: szkoły, domy kultury, biblioteki oraz grupy nieformalne działające przy szkołach, bibliotekach, domach kultury, klubach sportowych z terenu gmin Nidzica, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Janowo.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń poprzednich grantobiorców Programu. Program „Działaj Lokalnie” to już ponad 8600 zrealizowanych projektów oraz ponad 72 miliony złotych przekazane w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce pod nazwą „Baza projektów”. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

W ramach programu Działaj Lokalnie Nidzicki Fundusz Lokalny przyznał dotychczas 408 dotacji na łączną kwotę 920.550 zł.

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl