Previous Frame Next Frame

2013

Program „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” 2013r prowadzony przez
NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
 

 

To już VIII edycja konkursu grantowego, w którym przyznano dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

W tegorocznym konkursie Nidzicki Fundusz Lokalny dofinansował 33 dotacje na łączną kwotę: 55.000 zł.

Dofinansowane projekty:

 • Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców powiatu działdowskiego - Działdowskie Stowarzyszenie Rowerowe – „BIKE SPORT” 
 • Edukacyjnie – Ekologicznie - Grupa Nieformalna "Rajscy Ogrodnicy"
 • Jesienne inspiracje - Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla Wszystkich”
 • Sąsiad blisko- możesz wszystko - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej 
 • Walory przyrodniczo-historyczne w twórczości lokalnego artysty powiatu nidzickiego - Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Nidzicy
 • Mama, tata i ja - Stowarzyszenie dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej
 • Mała Akademia Koszykówki - Miejski Klub Sportowy START Nidzica
 • OBW – Osiągniemy Bardzo Wiele - Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL
 • Artystyczna Pracownia - Grupa Nieformalna Artystyczna Pracownia Kobiet
 • Pożaraki to fajne dzieciaki - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pożary i Wilamowo
 • "VIII OTWARTY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O MIECZ JURANDA - SPYCHOWO2013" - Stowarzyszenie "Przyjazne Spychowo" z siedzibą w Spychowie
 • Muzyczne Tradycje Warmii i Mazur - Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury ANIMA
 • Stwórzmy coś dla siebie'- Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Szczepkowie Borowym i ,,Trójmieście'' 
 • Wybieram Życie - Grupa Nieformalna Szkotowiacy
 • Oczami młodego odkrywcy poznajemy i odkrywamy otaczający nas świat - Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży ,,Światło''
 • Teatr Tańca - Stowarzyszenie Kulturalne Tanecznik w Jedwabnie
 • Masz chęć to do integracji Waszulk się wkręć - Stowarzyszenie Robimy bo chcemy z Waszulk
 • Teatr zmienia i łączy pokolenia- Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy
 • Trening Interpersonalny- Odkryj Siebie - Stowarzyszenie ,,Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym'' 
 • Wspólna praca wieś ubogaca - Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi w Szczepkowie Borowym ,,Trójmiasto'' 
 • Aktywny Plac Zabaw - Grupa Nieformalna Aktywny Nibork II
 • Układamy bukiety, robimy stroiki - NidzickiUniwersytet III Wieku „Młodzi Duchem”
 • Zakątek Napiwoda- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Napiwoda” 
 • Zostań następcą Szymona Kołeckiego IV - Towarzystwo Sportowe „NIDA”
 • Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej - ZHP Nidzica 
 • Odkrywanie miejsc pamięci na terenie powiatu nidzickiego - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Napiwoda”
 • Festyn Powiatowy "Sierpniowe granie nad Omulewem" - Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa "Razem Dla Wszystkich"
 • Festyn Integracyjny "Smoleniada" - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Smolany - Żardawy "Pod Gajem"– tytuł projektu: ;
 • Cykl Imprez integracyjnych "W krainie żółwia i Łyny" - Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL 
 • Nasza kultura na miarę Europy – promocja wartości kulturowych Powiatu Nidzickiego we Francji - Nidzickie Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej 
 • Powiatowy festyn połączony z akcją adopcyjną psów – „Tutaj jestem” - Towarzystwo Rozwoju okolic Omulewa Razem Dla Wszystkich 
 • Propagowanie muzyki poważnej wśród mieszkańców powiatu - Nidzicki Uniwersytet III Wieku "Młodzi Duchem"
 • Patriotyzm Wczoraj i Dziś - Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL 

Projkety, które nie uzykały dofinansowania:

 • Zrozumieć mowę kaiwtów - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej
 • Warsztaty fotograficzne "Fotografia, przyroda, czary" - Grupa nieformalna Koło Przyjaciół Biblioteki w Nidzicy
 • Manewry Techniczno-Obronne - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Nidzica ZHP
 • Kobiety Kucborka Swojej Wsi - Stowarzyszenie Kobiety Kucborka
 • Doskonalenie, rozwijanie Klubu Seniora "Niezapominajki" - budowanie nowego modelu starości w gminie - Grupa nieformalna Klub Seniora "Niezapominajki"
 • COOLTURA - Ogniskowy szałi rowerowy rajd lepszy niż filmowy maraton - Grupa nieformalna Coolturalna Młodzież
 • Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w miejscowości Smolany-Żardawy, Gmina Janowiec Kościelny - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany-Żardawy "Pod Gajem"
 • Jesienne spotkania w bibliotece - Grupa nieformlana "Płościczanie"

DZIAŁAJ LOKALNIE 2013

Liczba złożonych wniosków:

41 

Liczba przyznanych grantów:

33 

Łączna kwota grantów:

 55 000 złotych

Data obrad Komisji Grantowej:

 

 

PREZENTACJA PROJEKTÓW

Projekty  realizowane były w okresie od lipca do listopada 2013.

Tegoroczni Partnerzy Programu:

                                             

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl