Previous Frame Next Frame

Fundusz celowy STALMOT

 

Fundusz Celowy „STALMOT” został utworzony przez firmę STALMOT & WOLMET w lutym 2014 roku. Jego celem jest wspieranie działań osób fizycznych i prawnych w zakresie m.in. pomocy społecznej, edukacji, oświaty, kultury, sztuki, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii, promocji wolontariatu, wspomagania rozwoju społeczności lokalnych oraz działalności charytatywnej. Firma wspiera inicjatywy szkół, ośrodków kultury, klubów sportowych, szkolnych drużyn sportowych, organizacji pozarządowych. Firma STALMOT & WOLMET pomogła w realizacji m.in. Festiwalu Poezji, Prozy i Piosenki Francuskiej, Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym czy Festiwalu Nauki. Dzięki wsparciu z Funduszu Celowego „STALMOT” mogło odbyć się wiele konkursów szkolnych oraz międzyszkolnych, uczniowie nidzickich szkół mogli brać udział w wielu turniejach sportowych. Na wsparcie mógł także liczyć nidzicki szpital oraz rodziny będące w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl