Previous Frame Next Frame

Gregoroviusy

 

 

Szczególną formą podziękowania naszym darczyńcom są Gregoroviusy. Od 2002 roku organizujemy Konkurs o tytuł Dobroczyńcy Roku, w którym wyróżniamy osoby i przedsiębiorstwa w sposób szczególny angażujące się we wspieranie inicjatyw społecznych.Konkurs organizowany jest co roku 6 grudnia przez Nidzicki Fundusz Lokalny.

 
Tytuł „Dobroczyńca Roku” przyznawany jest w dwóch kategoriach:

       A/ Osoba indywidualna

       B/ Instytucja, przedsiębiorstwo prywatne, przedsiębiorstwo państwowe

 
Zgodnie z zasadami Konkursu zgłoszeń mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedszkola, szkoły, biblioteki i inne instytucje oświatowe z powiatu nidzickiego poprzez przesłanie wypełnionego wniosku nominacyjnego do siedziby Nidzickiego Funduszu Lokalnego.
Nagrodą w Konkursie jest statuetka „GREGOROVIUSA” nawiązująca do postaci Ferdynanda Gregoroviusa – wielkiego nidzickiego filantropa, który w XIX w. wspierał edukację dzieci i młodzieży.
Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie statuetki odbywa się corocznie podczas Gali w dniu 6 grudnia na zamku w Nidzicy, obchodzonego w Nidzicy jako Dzień Dobroczynności.
 
 
Kapituła konkursu Dobroczyńca Roku „GREGOROVIUSY” w latach 2002 - 2008:
»     Anna Łączkowska- pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża w Nidzicy
»     Barbara Margol - Prezes Zarządu Nidzickiego Funduszu Lokalnego
»     Barbara Przybyszewska – Emerytowany Dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury
»     Dorota Dorozińska - Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy
»     Hubert Domański -Dyrektor Państwowego Archiwum w Nidzicy
»     Jerzy Grala –Redaktor Naczelny ”Naszej Gazety Nidzickiej”
»     Maria Nasiadka – Pracownik Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy
»     Witold Zagożdzon –Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
 
Kapituła konkursu Dobroczyńca Roku „GREGOROVIUSY” w latach 2008 - 2015
»     Anna Łączkowska- pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża w Nidzicy
»     Barbara Margol - Prezes Zarządu Nidzickiego Funduszu Lokalnego
»     Dorota Dorozińska - Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy
»     Maria Nasiadka – Pracownik Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy
»     Małgorzata Sawicka – Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy
»     Ewa Brodzik – nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
»     Monika Szlufik - nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
»     Andrzej  Sobotko
»     Tadeusz Miecznikowski
»     Tadeusz Hinc
 
FERDYNAND GREGOROVIUS
 
Ferdynand Gregorovius (1821-1891) urodził się w Nidzicy na Mazurach. Swoją sławę światową zawdzięcza studiom nad średniowiecznym Rzymem i Grecją.
W czasie Wiosny Ludów pochłonęła go polityka. Stawał po stronie wolności opartej na rozległych podstawach konstytucji. Wierzył w zjednoczenie demokratyczne Niemiec. Potępiał rozbiory Polski, winą za krew przelaną w powstaniu wielkopolskim obarczał Prusy.
 
 
W 1848 roku wydał „Ideę polskości”, a rok później „Pieśni polskie i węgierskie”, będące hołdem dla obu narodów walczących o niepodległość.
Warto zwrócić uwagę. iż Gregorovius bardzo wysoko cenił Konstytucję 3 Maja, która poza wartościami merytorycznymi miała dla niego jeszcze inne znaczenie: „W rzeczywistości polska konstytucja była moralnym rozgrzeszeniem narodu, który tyle zawinił. Wraz z nową konstytucją otworzył sobie naród polski nową, szczęśliwą drogę i nabył sobie prawo do poparcia przez inne narody.
 W 1889 roku powstał jego testament, w którym znalazła się notatka, gdzie zapisał 60 tysięcy marek dla miasta Nidzica z przeznaczeniem na wychowanie i wykształcenie biednej młodzieży miasta, bez względu na jej wyznanie. Stąd pomysł na GREGOROVIUSA - patrona nidzickiej filantropii. Ponadto dochody z jego wydawnictwa miały zostać zużyte na wzniesienie pomnika, upamiętniającego zasługi jego ojca dla Nidzicy .
Jednakże Nidzica pamiętała o swoim wielkim rodaku jeszcze przed jego śmiercią. W roku 1889 umieszczono na przebudowanym domku, miejscu jego urodzenia, brązową tablice z następującym napisem: „W tym domu urodził się 19 stycznia 1821 roku Ferdynand Adolf Gregorovius”.
Pomnik utrwalający pamięć nie tylko ojca, ale także dwóch synów, Ferdynanda i Juliusza, tego ostatniego głównie za napisanie naukowej monografii miasta, wystawiono na zboczu zamku w roku 1912. Tamże umieszczono dwie urny z prochami obu synów. W ostatnich latach przed pierwszą wojną światową ulicy w centrum miasta nadano imię Ferdynanda Gregoroviusa (dzisiaj ul. Rataja).Warto też dodać, że Gregorovius  ofiarował miastu zbiory ikonograficzne oraz swój portret pędzla H. Schumachera. Niestety, przechowywane w nidzickim ratuszu , spłonęły w czasie wojny w 1914 roku. Natomiast rękopisy i korespondencja zachowała się w archiwum monachijskim.
W 1986 roku wmurowana została w bramę zamku nidzickiego pamiątkowa tablica, która przypomina zasługi Gregoroviusów dla Nidzicy oraz mówi o ich sympatiach dla polskości.
Przez Ferdynanda Gregoroviusa została założona wieś w XIV wieku na prawie chełmińskim, znajdująca się nieopodal miasta Nidzica.
Z okazji stuletniej rocznicy śmierci Ferdynanda Gregoroviusa uchwałą Rady Miejskiej Nidzicy, w lipcu 1991 roku, dawny las miejski, ostatnio Park XX – lecia , otrzymał imię Gregoroviusa. Gregorovius był jednym z najwierniejszych przyjaciół Polski w XIX wieku”
 
 
W latach 2002 – 2017:
 
 
Osoba indywidualna
firma
statuetki
13
15
wyróżnienia
69
71
Statuetki specjalne
19

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl