Previous Frame Next Frame

Jastrzębie


Patronem Konkursu jest Wojciech Bogumił Jastrzębowski – wybitny uczony i działacz społeczny oraz wielki przyjaciel dzieci.

Konkurs organizowany raz w roku w celu popularyzacji wolontariatu oraz wyróżnienia osób, które poprzez postawy dobroczynne i różnorodną aktywność społeczną upowszechniają dobro w środowisku lokalnym.

Konkurs przeznaczony jest dla wolontariuszy młodzieżowych w wieku od 15 do 25 roku życia z powiatu nidzickiego.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) z powiatu nidzickiego, w której jest zrzeszony lub z którą współpracuje.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie statuetki JASTRZĘBIA odbywa cię corocznie w dniu 6 grudnia podczas Gali Dobroczyńca Roku.

Młodzieżowi Wolontariusze Roku w latach:

2009r

Aneta Rudzińska - wolontariuszka współpracująca z Rodzinnym Domem Dziecka w Nidzicy oraz CARITAS Nidzica

2010r

Aleksandra Kania - wolontariuszka współpracująca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

2011r

Nina Słomkowska -  wolontariuszka współpracująca z Klubem Młodzieżowego Wolontariusza w Janowie

2012r

Aleksandra Pięta - wolontariuszka Centrum Wolontariatu w Nidzicy  STACJA OPIEKI CARITAS

2013r

Tomasz Gołębczyk - wolontariusz Orłowskiego Centrum Aktywności Lokalnej OCAL

2014r

Izabella Bonisławska - wolontariuszka Młodzieżowego Klubu Wolontariusza w Janowie

2015r

Patrycja Jackiewicz - nominowana przez Zespół Szkół nr 2 w Nidzicy 

2016r

Julia Beata Maculewicz - nominowana przez Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy 

2017r

Szkolny Klub Młodego Wolontariusza przy Szkole Podstawowej w Janowie

 

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl