Previous Frame Next Frame

Pomostowe

 

 

 

                                                    

                          

Celem Programu jest wspieranie młodzieży ze wsi i małych miast w kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Program ma ułatwić młodzieży podjęcie dziennych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach wyższych uczelni państwowych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów. 

Program „Stypendia Pomostowe” jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego i 20 pozarządowych Organizacji Lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (wyłonione z grupy organizacji uczestniczących w Programie Równe Szanse realizowanego przez Fundację Batorego). 

W ramach programu Stypendiów Pomostowych Nidzicki Fundusz Lokalny przyznał dotychczas 96 stypendiów na łączną kwotę 367.900 zł.

Do Programu Stypendialnego Stypendia Pomostowe zapraszamy absolwentów szkół średnich z powiatu nidzickiego, spełniających następujące kryteria:
- uczęszczają do szkół średnich objętych programem stypendialnym Nidzickiego Funduszu lokalnego

- mieszkają na terenie powiatu nidzickiego

- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

 

W roku akademickim 2017/2018 wsparcie uzyskało czworo studentów (rekomendacje):

1.            Idzikowska Karolina - Uniwersytet Warmińśko - Mazurski 
 
2.            Zygnerska Monika - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
 
3.            Borowa Dominika - Politechnika Gdańska
 
4.            Rejner Joanna - Politechnika Warszawska 

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl