Previous Frame Next Frame

Stypendia

 

 

Stypendia to jeden z kluczowych obszarów naszej działalności, a idea pomocy młodym, uzdolnionym ludziom była impulsem, dzięki któremu powstał Nidzicki Fundusz Lokalny. Zaczynaliśmy od 12 stypendiów, dziś przyznajemy ich ok. 30 - 40 każdego roku, a łączna kwota środków przeznaczonych na stypendia przekroczyła już 1,8 mln złotych.

Nidzicki Fundusz Lokalny każdego roku wspiera uczniów i studentów z naszego powiatu. Oceną kandydatów i wyborem stypendystów zajmuje się komisja stypendialna, w skład której wchodzą przedstawiciele lokalnych organizacji, instytucji, firm. Pierwsze przyznane przez nas stypendia skierowane były wyłącznie do studentów.

W 2001 roku wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego, Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy oraz Starostwem Powiatowym w Nidzicy stworzyliśmy Program Stypendialny dla uczniów szkół średnich z powiatu nidzickiego. Oprócz pomocy finansowej stypendyści otrzymują również wsparcie merytoryczne w formie warsztatów, szkoleń oraz spotkań z ciekawymi ludźmi.

Absolwenci naszych programów będą ludźmi przędsiębiorczymi, kreatywnymi i zdolnymi wdrażać swoje innowacyjne pomysły w życie współpracując w zespole.

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl