Previous Frame Next Frame

Żak

 

 

Program powołany został we wrześniu 1997r., a od 1999r. jest jednym z programów Nidzickiego Funduszu Lokalnego.

Celem programu stypendialnego Żak jest finansowa pomoc studentom jednolitych studiów dziennych magisterskich uczelni państwowych zamieszkałym na terenie powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko – mazurskim.

W Programie uczestniczą studenci, spełniający następujące kryteria:  

- osiągają w indeksie średnią ocen minimum 4,0 na koniec roku akademickiego.

- są finalistami olimpiad  lub mają udokumentowane  inne szczególne osiągnięcia.

- wykazują udokumentowaną aktywność społeczną (np. wolontariat)

- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Stypendyści w roku 2018/2019:

 1.       Bojanowska Aleksandra Magdalena - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2.        Borowa Dominika – Politechnika Gdańska

3.        Dawidczyk Natalia – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

4.        Dawidczyk Sylwia - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

5.        Kaczmarczyk Justyna - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

6.        Kaczmarczyk Kinga - Politechnika Warszawska

7.        Kotwicka Marta – Uniwersytet Gdański

8.        Pięta Aleksandra - Uniwersytet Warszawski

9.        Polakowska Aleksandra - Uniwersytet Warszawski

10.      Szulczak Joanna - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

11.      Tyszka Joanna – Gdański Uniwersytet Medyczny

12.      Tyszka Wojciech - Politechnika Gdańska

13.      Wasiak Konrad - Politechnika Gdańska

14.      Woźniak Dominika – Politechnika Warszawska

15.      Zielińska Weronika – Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 

                                                       

                                                     

 

Aktualne projekty:                            

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl