Previous Frame Next Frame

Żak

 

 

Program powołany został we wrześniu 1997r., a od 1999r. jest jednym z programów Nidzickiego Funduszu Lokalnego.

Celem programu stypendialnego Żak jest finansowa pomoc studentom jednolitych studiów dziennych magisterskich uczelni państwowych zamieszkałym na terenie powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko – mazurskim.

W Programie uczestniczą studenci, spełniający następujące kryteria:  

- osiągają w indeksie średnią ocen minimum 4,0 na koniec roku akademickiego.

- są finalistami olimpiad  lub mają udokumentowane  inne szczególne osiągnięcia.

- wykazują udokumentowaną aktywność społeczną (np. wolontariat)

- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Stypendyści w roku 2017/2018

  1. Dawidczyk Natalia – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  2. Dawidczyk Sylwia – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  3. Kaczmarczyk Justyna- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  4. Pięta Aleksandra – Uniwersytet Warszawski
  5. Polakowska Aleksandra – Uniwersytet Warszawski
  6. Słomkowska Ewa – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  7. Szulczak Joanna – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  8. Tyszka Wojciech – Politechnika Gdańska
  9. Wasiak Konrad – Politechnika Gdańska
  10. Woźniak Dominika – Politechnika Warszawska

 

Aktualne projekty:                               

     WARMIA MAZURY LOKALNIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strona dofinansowana ze środków C.S. Mott Foundation w ramach V4 Community Foundation Maturity Program
Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl