Previous Frame Next Frame

Złotówka do Szczęścia

„Złotówka do Szczęścia” jest programem Nidzickiego Funduszu Lokalnego, którego celem jest angażowanie młodzieży w działania filantropijne oraz wypracowanie modelu współpracy  z Funduszem w zakresie identyfikowania potrzeb młodzieży oraz współpracy z organizacjami społecznymi.

Każdego roku w akcji uczestniczy ok. 30 – 40 wolontariuszy  - stypendystów NFL. W 2011 roku do grona dołączyli również wolontariusze z nidzickich szkół podstawowych oraz z Klubu Młodzieżowego Wolontariusza w Janowie.

Zbiórka przeprowadzana jest na terenie miasta Nidzica. „Mikołaje” z pełnymi workami słodyczy zachęcają mieszkańców do przekazania symbolicznej złotówki na dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz programów stypendialnych prowadzonych przez Nidzicki Fundusz Lokalny

Dotychczas  tj. w latach 2001 -2017 roku udało się wspólnie pozyskać kwotę ponad 21.000 złotych 

Od 15 lat Akcja „Złotówka do Szczęścia” organizowana jest corocznie w dniu 6 grudnia, obchodzonym w Nidzicy jako Dzień Dobroczynności.

Akcji towarzyszy uroczystość wręczenia statuetek GREGOROVIUSA w Konkursie Dobroczyńca Roku dla osób i przedsiębiorstw, które w szczególny sposób angażują się we wspieranie Inicjatyw społecznych. Tego dnia również odbywa się uroczyste uhonorowanie tytułem „Młodzieżowego Wolontariusza Roku” oraz wręczenie statuetki „Jastrzębia” dla wolontariusza, który poprzez postawę dobroczynną i różnorodną aktywność społeczną upowszechniał dobro w środowisku lokalnym.

 

 

Partnerzy:                           

 Projekt: artformat.pl / Wykonanie: virtualmedia.pl